اطلاعیه امور حفاظت در برابر اشعه در خصوص الزام گذراندن دوره آموزشی سطح2 بر اساس استاندارد  ایزو 9712 برای کلیه مسئولین (شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت) شرکت های پرتونگاری صنعتی

عکس خبر شماره 1

Recent Posts

Leave a Comment

five + 3 =